ANESTESIOLOGIAN -JA TEHOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRIT


Anestesiologia on lääketieteen osa-alue, jonka piiriin kuuluu puudutukset, nukutukset, tehohoito ja ensihoito.

Anestesiatoiminnalla tarkoitetaan leikkausten ja muiden toimenpiteiden mahdollistamiseksi annettavaa puudutusta, kipulääkitystä, nukutusta (yleisanestesia) tai sedaatiota sekä peruselintoimintojen valvontaa ja hoitoa toimenpiteiden yhteydessä.

Tehohoidolla tarkoittaa kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen tukemista, kunnes tehohoidon tarpeen aiheuttanut äkillinen sairaus paranee.

Kivunhoidon alaan kuuluu pitkittyneiden kiputilojen hallinta, esimerkiksi krooninen kipu tai syöpäkipu.

Ensihoidolla tarkoitetaan ammattihenkilöstön sairaalan ulkopuolella antamaa hengenpelastavaa tai vamman pahenemista estävää hoitoa.