Hinnasto 1.1.2017

ESIMERKKEJÄ HINNASTOSTAMME

HINTA

EUROA

KELA

KORVAUS

Poliklinikkamaksu *) (lisätään joka käyntiin)

17,90

-

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

ARKIPÄIVINÄ

Vastaanottokäynti, enint. 30 min

74,50

11,00

Vastaanottokäynti, enint. 45 min

97,00

14,00

Vastaanottokäynti, enint. 60 min

135,00

18,00

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO

VIIKONLOPPUINA

Vastaanottokäynti lauantai, enint. 30 min

89,00

11,00

Vastaanottokäynti lauantai, enint. 45 min

120,00

14,00

Toimenpiteiden, ultraäänitutkimuksien sekä laboratoriotutkimusten hinnat selviävät kysymällä ajanvarauksestamme p. 016 636 112. Tutkimuksia on useita erilaisia.

* Poliklinikkamaksua kutsutaan myös toimistomaksuksi. Sillä katetaan Aslakin potilaiden asiointiin liittyviä kustannuksia. Maksulla pystymme tarjoamaan asiakkaille mm. puhelinajanvarauksen, osaltaan puhelimitse tapahtuvan asiakasneuvonnan, e-reseptipalvelun sekä tekstiviestipalvelut. Lisäksi poliklinikkamaksulla katetaan yleisiä hallinnollisia kustannuksia, kuten toimisto, talous- ja järjestelmäkuluja. Lääkärinpalkkio kattaa ainoastaan hoitoon liittyviä kustannuksia.

TODISTUKSIEN HINTA = kulunut vastaanottoaika + todistuksen hinta + poliklinikkamaksu

Varatun ajan peruuttaminen

Peruutukset erikoislääkärin vastaanotolle vähintään 24 h ennen vastaanottoajan alkua ja muille vastaanotoille vähintään 12 h ennen vastaanottoajan alkua. Työpaikka- ja ryhmätoiminnot viimeistään viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Noudatamme yllä mainittuja aikarajoja, ellei erillisellä sopimuksella ole muuta sovittu. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme varatun toiminnon hinnan täysimääräisesti.