SISÄTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI


Sisätautien erikoisalaan kuuluvat sydän- ja verisuonitaudit, ruuansulatuselimistön taudit, umpieritys ja aineenvaihduntataudit, munuaistaudit, reumataudit, veritaudit, infektiotaudit ja osa syöpätaudeista. Sisätautilääkärin työstä suuri osa on erilaisten oireiden syyn selvittelyä, kuten rinta- ja vatsakivut, nivelvaivat, kuumeilu, yleistilan huononeminen, sekä näiden oireiden hoitamista konservatiivisin keinoin.


-meiltä myös Holter-tutkimukset

Holter-tutkimuslaite (24 tunnin EKG, vuorokausi - EKG rekisteröinti)  on vyötärölle sijoitettava laite, johon kiinnitetään iholle asetettavat sydämen sähkökäyrää  rekisteröivät johdot. Laite rekisteröi potilaan jokaisen sykkeen vuorokauden tai 2 vuorokauden ajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisia eteis- tai kammioperäisiä lisälyöntejä tai nopeita rytmihäiriöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan eteiskammiojohtumista ja poissuljetaan sydämen toiminnan vaaralliset tauot. Tutkimuksen avulla selvitetään rytmihäiriöiden luonne ja mahdollisesti rytmihäiriölääkityksen tarvetta tai tehoa tai sydämen tahdistinhoidon tarvetta. Lisäksi rekisteröintien analyyseistä voidaan päätellä autonomisen hermoston toimintaa.

Holter-tutkimuksesta saat sydäntauteihin erikoistuneen lääkärin, kardiologin lausunnon.