Psykoterapeutti

SATU HOIKKA-HIETANEN

Satu Hoikka-Hietanen on yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä sekä psykoterapeutti. Käytettävä menetelmä on ratkaisukeskeinen terapia, joka tukee ja auttaa eteenpäin elämän hankalissa tilanteissa sekä kriiseissä ja muutoksissa.


Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kaivella ongelmia tai niiden taustalla olevia syitä vaan autetaan asiakasta näkemään myönteinen tulevaisuudenvisio ja jatkamaan elämässä eteenpäin. Ongelmia ratkotaan yhdessä muun muassa etsimällä uusia toimintatapoja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.


Ratkaisukeskeinen lähestymistapa sopii yksilö-, pari- tai perhetyöhön. Työmuotoa on käytetty menestyksekkäästi ratkottaessa lasten ja nuorten pulmia, samoin parisuhde- ja perhetilanteiden muutoksiin liittyvissä asioissa. Menetelmät sopivat myös työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukemiseen. Muita sovellusalueita ovat esimerkiksi kriisit ja muut traumaattiset elämäntilanteet sekä surun käsittely.
Usein jo muutama tapaamiskerta auttaa, eikä avuntarpeessa olevan tarvitse sitoutua pitkäkestoiseen prosessiin tai säännöllisiin tapaamisaikoihin. Käyntien määrä ja tiheys räätälöidään asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Edellytysten täyttyessä psykoterapia kuuluu KELA-korvauksien piiriin.

Ajanvaraus p. 016 636 112.