Psykoterapeutti

SATU HOIKKA-HIETANEN

Psykoterapiapalvelut Aslakissa

Aslakissa psykoterapiavastaanottoa pitää Valviran laillistama ja Kela-pätevyyden omaava psykoterapeutti Satu Hoikka-Hietanen. Satu on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä
ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Psykoterapeuttinen viitekehys on ratkaisukeskeinen.

Palvelut:

Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67 -vuotiaille sekä tarvittaessa nuorten (16–25
-vuotiaiden) terapioihin liittyen vanhempien ohjauskäyntejä. Kelan kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen. Kuntoutuksen keinoin
pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen, sinne siirtyminen tai mahdollistamaan sinne palaaminen taikka tukemaan opintojen edistymistä ja niiden loppuun
saattamista.

Sinun on mahdollista saada Kela-korvausta
seuraavista syistä:


työ- tai opiskelukykysi on mielenterveyden häiriön
vuoksi uhattuna
olet ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen
vähintään 3 kuukautta asianmukaisessa hoidossa, johon on sisältynyt
tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen
tutkimus ja hoito
ks. lisätietoa http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia


Aikuisten ja nuorten psykoterapiaAikuisten tai nuorten
psykoterapiaan voi hakeutua omalla päätöksellä, läheisen tukemana tai lääkärin
suosituksesta. Psykoterapiaan voi tulla omalla kustannuksella ilman lähetettä
ja diagnoosia. Lääkärin diagnosoiman mielenterveyden häiriön kuntoutukseen
tähtäävän ja vähintään vuoden kestävän psykoterapian kustannuksiin voi hakea
Kelalta kuntoutustukea. Kela voi tukea psykoterapiaa kuntoutuksena. Silloin
tarvitaan lääkärin tekemä B-lausunto.Kriisien jälkikäsittelyKriisien jälkikäsittelyn tavoitteena on tukea ja auttaa kriisiin
joutunutta ilmaisemaan tunteitaan, lieventää ahdistuneisuutta sekä auttaa
kriisin aiheuttamien välittämien ongelmien ratkaisemisessa. Kriisien jälkikäsittelyssä
annetaan tietoa ja autetaan asiakasta ymmärtämään traumaattisten tapahtumien ja
nykyisten oireidensa ja käyttäytymisensä välistä yhteyttä. Asiakasta ohjataan
vakauttamaan oloaan ja toimintatapojaan, kokoamaan itseään ja parantamaan toimintakykyään
ja eheyttämään persoonaansa.Tapaamisten avulla häiritsevät oireet vähenevät ja ne saadaan paremmin
hallintaan, jolloin eläminen nykyhetkessä helpottuu. Kriisien jälkikäsittelyssä
käytetään erilaisia psykoterapeuttisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä.Kriisien jälkikäsittely on
tarkoitettu kaikille asiakkaille, jotka ovat kriittisen tilanteen
vaikutuspiirissä. Kriisien jälkikäsittely on mahdollisuus järjestää myös
ryhmätapaamisena, jos työyhteisössä tapahtuu jotain äkillistä ja järkyttävää. Äkillisen
ja järkyttävän tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon
mahdollisimman pikaisesti.Vanhempainohjaus -ja neuvontaVanhempainohjauksen tarkoituksena
on antaa vanhemmille lisää ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja
ongelmista. Vanhempia autetaan myös vahvistamaan vanhemman suhdetta lapseen
sekä löytämään uusia toimivampia keinoja huolenpitoon ja kasvatukseen.
Vanhempia tuetaan myös omassa jaksamisessa.Vanhempainohjaus on myös tärkeä
osa lapsen ja nuoren omaa terapiaa. Lapsen terapiassa käynti ei ole vain lapsen
tai nuoren oma asia, vaan myös vanhemmat joutuvat tekemään töitä, jotta terapia
onnistuisi ja siitä saataisi paras mahdollinen hyöty koko perheelle.Asiantuntijuus:* Lasten-
ja nuorten haastavat elämäntilanteet* Vanhemmuuden
haasteet* Kriisit
ja traumat, traumaattiset elämäntapahtumat* Masennuksen
hoito


Psychotherapy
sessions also in Englis

Ajanvaraus p. 016 636 112.